Co děláme

S ohledem na zvyšující se riziko kybernetických hrozeb se snažíme našim zákazníkům a jejich uživatelům zajistit a doručit co možná nejvhodnější informace, doporučení a školení, jak se aktuálním kybernetickým rizikům bránit, a to jak formou individuálních školení, tak pomocí podpůrných vzdělávacích nástrojů tzv. computer-based training – tedy online vzdělávání.

Jsme autorizovaným partnerem společnosti Proofpoint, předního dodavatele bezpečnostních řešení v kybernetické bezpečnosti a našim zákazníkům nabízíme produkty a nástroje tohoto výrobce, a to zejména nástroj Proofpoint Security Awareness Training (původně známý pod názvem Wombat Security)

Dále nabízíme řešení pro zabezpečení emailové komunikace a ochranu Office 365 Proofpoint Essentials

Proofpoint Security Awareness Training

Nástroj Proofpoint Security Awareness Training je online cloudová platforma pro změnu chování uživatelů v oblasti bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti a budování lepšího povědomí o kybernetické bezpečnosti, a to v rámci dlouhodobého vzdělávání a ověřování znalostí uživatelů a vytvoření návyku pravidelného vzdělávání a doplňování znalostí a ověřování pozornosti pomocí simulovaných kybernetických hrozeb – phishingových emailů a USB útoků.

Tato platforma v sobě sdružuje:

Vzdělávací část

vzdělávání pomocí krátkých interaktivních vzdělávacích modulů, interaktivních videomodulů a herních modulů (aktuálně více než 60 takových modulů – s možností úpravy obsahu)

Testy dovedností

Platforma obsahuje výrobcem předdefinované otázky z oblasti bezpečnosti a kybernetické bezpečnosti (aktuálně více než 400) a předdefinované bloky otázek s možností automatického přidělení úkolů ze vzdělávací části při nesplnění požadované úrovně – s možností úpravy a přidávání vlastních otázek a bloků otázek)

Simulované útoky k ověření chování uživatelů – simulované phishingové kampaně a simuluvané USB útoky – vše plně customizovatelné, možnosti automatického přidělení úkolů ze vzdělávací části

Kompletní reportovací a analytický nástroj – k průběžnému vyhodnocování aktivit a znalostí uživatelů a zároveň k měření trendů zlepšování vlastních znalostí a chování uživatelů

Platforma je pro uživatele lokalizovaná v českém a slovenském jazyce (a dalších více než 35 jazycích)

Velkou výhodou tohoto nástroje je licencování – v rámci licence má zákazník neomezené množství počtu vzdělávacích kampaní, phishingových kampaní, testů dovedností, uživatelům a různým uživatelským skupinám 😊